گالری تصاویر همایش استان کرمان 91
این همایش 16 مهرماه سال 91 ساعت 10:30 صبح در تالار دکتر سینایی دانشکده فنی دانشگاه باهنر شهر کرمان در زمینه مدیریت اجرایی و MBA برگزار شد.