گالری تصاویر همایش استان یزد 91
این همایش 18 مهر ماه سال 91 ساعت 16 در دانشگاه جهاد دانشگاهی شهر یزد در زمینه مدیریت اجرایی و MBA برگزار شد.