گالری تصاویر همایش هدایت تحصیلی تهران 92
درتاریخ دوم خرداد ماه 1392 موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش اقدام به برگزاری همایش بزرگ تخصصی "آشنائی با رشته های مدیریت اجرایی و MBA وارائه راهکارهای موفقیت درکنکور کارشناسی ارشد" با حضور اساتید برتر کنکور این رشته ها و رتبه های برتر سال گذشته در سالن همایش دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نمود. در این مراسم از اساتید موسسه و بیشتر از 30 رتبه زیر 100 این دو رشته تقدیر به عمل آمد.همچنین در این مراسم اینجانب (مدرس درس GMAT و مشاور دپارتمان) به راهکارهای موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA پرداختم.درادامه این مراسم دکتر فرید مدرس درس زبان عمومی و تخصصی به معرفی و اهمیت درس خود در کنکور پرداختند.