18 مهر شروع کلاس حل تمرین ارشد جی مت (ترم تابستان 96)   96/07/10

به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در کلاس ارشد جی مت استاد عرفانیان (ترم تابستان 96) می رسانیم، جلسات حل تمرین جی مت ترم تابستان 96 بدین شرح اعلام می گردد:

 

 

 

 

روز و ساعت برگزاری محل تشکیل
سه شنبه ها 16 الی 20 موسسه پژوهش

 

 

 

 


 

* کلاسها تحت نظارت مستقیم استاد عرفانیان برگزار خواهند شد.

 

* کلاسها در محل موسسه پژوهش برگزار می گردد.

 

* کلاسها تنها ویژه دانشجویانی است که در کلاسهای جی مت ترم تابستان 96 ثبت نام نموده اند.